به سایت شرکت سورن تیر ایرانیان خوش آمدید

ترانزیت کالا

 

خدمات ما در زمینه ترانزیت کالا به صورت حرفه ای و در زمینه ترانزیت خارجی و داخلی می باشد.نظارت و کنترل برعملیات شرکت ترانزیتی ؛ وسیله حمل مناسب ارسال به موقع چه در ترانزیت داخلی و چه در ترانزیت خارجی مهم و اثر گذار است

شرکت حمل و نقل بین المللی “سورن تیر ایرانیان” با توجه به تجربیات موفقی که داشته ؛آماده است که در تمام مراحل ترانزیت کالا چه به صورت اجرایی و چه به صورت مشاوره ای با تیزبینی؛ دقت و اطمینان شما را یاری دهد .