آدرس : تهران – میدان فردوسی – خیابان صادق – ساختمان مروارید – طبقه دهم – واحد ۱۰۰۴ – شرکت حمل و نقل بین المللی “سورن تیر ایرانیان”

www.sorentir.com

تماس با مدیرعامل :

تلفن : ۰۲۱۶۶۷۶۷۸۲۱

۰۲۱۶۶۷۶۷۸۵۳

فکس : ۰۲۱۶۶۷۶۷۸۶۵

موبایل : ۰۹۱۲۲۶۴۳۸۸۷

ایمیل : a.mehdizadeh@sorentir.com

مهندس اکبر مهدی زاده

تماس با بخش فروش :

تلفن : ۰۲۱۶۶۷۶۷۸۲۱

۰۲۱۶۶۷۶۷۸۵۳

موبایل : ۰۹۱۲۲۰۴۶۳۶۶

ایمیل : Habib@sorentir.com

مدیر فروش : حبیب غلامرضائی